NevraERP Proje Bazlı ERP

Taşeron Formları/Sözleşmeleri

Taşeron ile yapılan sözleşme bilgileri ve belgelerin dijital olarak girişi yapılır..

Taşere edilen işin Proje ve Poz Bilgileri girilir. Taşere edişen Miktar ve Birim Fiyat girilerek Proje bilgilerinde girilen bütçe içinde sözleşme yapılması sağlanmaktadır.

Taşeron Ödeme Planı ile şirket Nakit Akışına katkı sağlanır.

Taşeron Hakedişi

Taşeron ilerleme girişleri günlük yada tarih aralığında yapılır.

İşveren Hakedişinde onaylanan ilerleme miktarı için ilgili taşerona (Ara/Kesin) hakedişler yapılır.

Hakediş çıktıları otomatik olarak hazırlanır.

Taşeron İlerleme İşlemleri

Taşeron ilerleme girişleri günlük yada istenen tarih aralığında girilir.

Taşeron formunda belirlenen pozlar otomatik oalrak listelenir, ve seçilen tarih aralığında gerçekleşen ilerleme miktarı girilir.

Malzemeler

Proje`de kullanılacak Pozl girişinde eklenmemiş malzemelerin bütçelendiği bölümdür.

Diğer Giderler

Proje`nin uygulanması sırasında ortaya çıkacak giderlerin bütçelendiği bölümdür.

Bütçeleme işlemleri yapılarak firmanın bütçesel Nakit Akışının oluşturulması sağlanır.

Proje İçi Raporlar

Proje yöneticisine proje durumu ile ilgili bilgi veren raporlar.